top of page

 AIKIDO UDEN GRÆNSER CVR: 37511226

 På dette praktiske kursus, træner vi bevidsthed til at opnå dybere

 kropslig, mental og emotionel Selvindsigt til gavn for bedre 

FOKUS - KONCENTRATION - SELVTILLID

 SELVVÆRD - INTEGRITET - LIVSKVALITET 

Undervisningens røde tråd er fokus på åndedrættet, og hvordan vi kan ændre en stresset tilstand til en afslappet og ressourcefuld tilstand – blot ved hjælp af nærvær og fokus på åndedrættet.

Vi arbejder med principper fra buddhistisk meditation, og rammen er bygget op omkring den fredfulde japanske kampkunst aikido, som betyder "harmoniens vej". Her handler det helt grundlæggende om at møde forskellighed med indre ro, nysgerrighed og åben hjertelighed.

 MEDITATION

På Buddhalærens indiske sprog pali, betyder ordet for meditation, bhavana, udvikling. Meningen er, at vi udvikler vores sind ved at metodisk betragte det med opmærksomt nærvær. Gennem specifik instruks, vil du lære at praktisere mindfulness meditation.

Det er vigtigt at understrege at vi ikke praktiserer afslapning, når vi mediterer. Afslapning er resultatet af meditation.

AIKIDO

Filosofien bag, bygger på harmoni og samarbejde. Den består af principper og metoder til selvbevidsthed, effektiv brug af krop og bevægelse, ro under pres, og respektfuld engagement med andre mennesker. Aikido stammer fra Japan og betegnes i sin grundessens som en Ikke-voldelig kampkunst og kan blandt andet defineres som en form for selvforsvar, der sigter mod at beskytte sig selv uden at skade et andet menneske, ved at møde konflikter og aggression med Ro og Hjertelighed.

Du vil træne og lære metoder og teknikker som styrker evnen af Selvkontrol- og Selvregulering som bl.a. kan anvendes til at understøtte håndtering af stress ,angst eller konflikter. Du vil lære at kunne sætte og udvide personlige grænser med nærvær og integritet.

Ved at praktisere Mindfulness i bevægelse vil du opnå stress reduktion i krop og sind, øget fokus, koncentration og selvindsigt samt mere glæde og livskvalitet.

"Når jeg er ankommet til kurset, har mit hovedet været fyldt med tanker fra en stresset hverdag. Men når træningen er slut, har jeg ro i hovedet og det føles som om at tingene er faldet på plads. 

Jeg har lært at jeg gennem fokus på åndedrættet kan styre mig selv hen til en rolig tilstand i kroppen".

Tobias 52 år.

"Jeg har opnået en dybere ro i hverdagen. Jeg bliver ikke påvirket så meget af konflikter på mit job, som jeg gjorde før. 

Jeg er kommet mere i kontakt med min krop og følelser og har lært hvordan jeg kan bruge åndedrættet til at finde ro, når jeg befinder mig i stresset situationer".

Mette 42 år.

"Jeg har lært en utroligt meget om mig selv på kurset. Og særligt at forstå hvordan kroppen og sindet hænger sammen.

Og så oplever jeg en masse glæde med at bevæge mig på den måde som vi gør. Det er næsten som at danse. Der er også en masse sjov med at skulle træne sammen".

Peter 46 år.

"Det har været en interessant terapeutisk rejse. Danni har formået at lave et kursus hvor begrebet mindfulness og bevægelse virkelig kommer i spil.

Lektionerne har været tilrettelagt med en rammesætning, der ved hjælp at musik, disciplin og gentagelser af øvelser har sat scenen og defineret et rum.

Danni er dygtig til at danne bro mellem Aikido og meditation, så det bliver tydeligt, også i praksis, at der er en sammenhæng. 

Aikido bygger på relation- og kommunikation mellem mennesker og kan bruges uden for træningen både i det private og arbejdsmæssige, i vores væren i verden og ikke mindst i relation til os selv. Undervisningen har givet mig et frirum, hvor jeg har kunne droppen den indre kritiske og fordømmende stemme og bare observere og registrere hvordan mine tanker og følelser folder sig ud.  Jeg har oplevet nye sider af mig selv, fået rykket ved nogle grænser, fundet en indre ro og sluppet et behov for altid at have en mening om alt".

Kathrine 50 år.

Anker 1
bottom of page