Aikido er en japansk kampkunst skabt i 1920'erne af Morihei Ueshiba (1883~1969), en ekspert, der nåede det højeste niveau af beherskelse i den klassiske japanske kampkunst. Aikido udføres ved at blande sig med angriberens bevægelse og omdirigere angrebets kraft i stedet for at modsætte sig det frontalt. Aikido har ikke konkurrence. Målet med Aikido træning er ikke perfektion af et trin eller færdighed, men derimod at forbedre ens karakter efter naturens regler.

Det fleste konflikter / uenigheder mellem mennesker opstår, og særligt under stress, pga. at de  kun kan se en given situation ud fra deres eget ego-perspektiv, hvilket de fuldt og fast tror er den eneste eller absolutte sandhed!

AIKIDO stammer fra Japan og betegnes i sin grundessens som en Ikke-voldelig kampkunst og kan blandt andet defineres som en form for selvforsvar, der sigter mod at beskytte sig selv uden at skade et andet menneske, ved at møde konflikter og aggression med Ro og Hjertelighed.

Aikido kan praktiseres af alle.

Filosof bag, bygger på harmoni og samarbejde. Den består af principper og metoder til selvbevidsthed, effektiv brug af krop og bevægelse, ro under pres, og respektfuld engagement med andre mennesker.


Kunsten bygger bl.a. på grundelementerne i konflikthåndtering. Hvis du skal løse en konflikt med et andet menneske, er det en nødvendighed at være i ”harmoni” med sig selv, først, både fysisk og mentalt, da både krop og sind er forbundet som et sammenhængende system.

 

Filosofisk manifesterer Aikido kunsten sig ud fra, at alle har en del af sandheden, da alle mennesker oplever verden forskelligt (subjektivt).

Set igennem et aikido-perspektiv, er det ikke en konflikt, men nærmere en misforståelse eller mangel på indsigt, som er sket, når mennesker ”kolliderer” med hinandens indre holdninger, tro eller overbevisninger. Træningen er derfor baseret på at se en ”konflikt” fra flere perspektiver, end kun sit eget. Dette løses igennem, centrering, åben hjertelig empati, lyttende nysgerrigt nærvær og gensidig respekt, som til sidst udmunder sig i en harmonisk kropslig dialog. Aikidoens udgangsform er receptiv og lyttende. Der findes ingen konkurrencer i Aikido.

 

Hovedelementet i den praktiske træning er baseret på flydende cirkulære bevægelser og samarbejde og udtrykkes ved at gå med den ”konflikt skabende” persons bevægelse med det formål at rumme og anerkende ”konflikten”, dog samtidigt med det særlige hensyn, at passe på at personen som initierer ”konflikten”, ikke kommer til skade.

Harmoniske, fysiske bevægelser som skaber fleksibilitet og smidighed i kroppen. Samarbejde og hjertelig kontakt, hvilket øger kapaciteten for rummelighed og empati. Mindfulness, hvilket styrker koncentration, fokus og nærvær.

 

Igennem træningen, lærer man at disciplinere sig til at stilne sit sind og slappe af, hvilket automatisk forøger kapaciteten til at føle og lytte dybere til sig selv, relatere og være mere rummelig overfor andre samt være mere koncentreret, fokuseret og nærværende i sin hverdag. Træningskulturen i Aikido er, at alle træner med hinanden på tværs af køn, alder, niveau, type, religion, kultur, hudfarve, kropsbygning, temperament, uddannelse, seksualitet osv. På denne måde træner man samtidigt evnen at skulle relatere, tilpasse og samarbejde med mange forskellige slags mennesker. Aikidotræning er en seriøs og effektiv måde at lære sig selv at kende på og en sund tilgang til et liv i en samfundskultur som konstant er i forandring.

O Sensei.png
Aikido.png

O´SENSEI

Grundlægger af Aikido

"I AIKIDO TRÆNER VI IKKE AT BLIVE GODE TIL AT SLÅS.

I AIKIDO TRÆNER VI AT BLIVE GODE TIL AT LØSE KONFLIKTER, SÅ VI IKKE BEHØVER AT SLÅS"