Mahasi new.jpg

Venerable Mahasi Sayadaw 

1904 - 1982

DJ og Vivekananda.png

Mig og Venerable Vivekananda fra Panditarama Lumbini     International Vipassana Meditation Center (2010)

Jeg underviser mindfulness meditation som en træning til at øge kapaciteten af sin bevidsthed. Med andre ord, er min intention at træne mennesker i at blive mere selvbevidste og her er mindfulness meditation en glimrende praksis.
Jeg er uddannet i den Theravada Buddhistiske meditationsform Vipassana, som også betyder Indsigtsmeditation eller bedre kendt i vesten som mindfulness meditation. Metoden er inspireret af Mahasi Sayadaw som var den mest betydningsfulde vipassana-lærer i det forrige århundrede.

 

                                                                                                                                                          

 

 

Når vi praktiserer Mindfulness-meditation, træner vi med fokuseret nærvær, et ikke dømmende perspektiv, hvorfra vi blot bevidner hvordan vores sanseapparat folder sig ud, øjeblik for øjeblik for øjeblik.

Vi benytter åndedrættet som fokuspunkt for opmærksomheden.  Åndedrættet er ikke blot trygt og kendt for os mennesker, men det er også altid tilgængeligt uanset hvilket sted, tidspunkt på døgnet eller situation du befinder dig i.

En anden grund til at vi benytter åndedrættet som fokuspunkt, er at det regulerer det autonome nervesystem. Ved at trække vejret roligt og dybt, slapper kroppen automatisk af og dermed kan man regulere sin eget tilstand, f.eks. påvirker udånding det parasympatiske nervesystem, som  skaber hvile, restituering, healing og genopbygning og som får kroppen og sindet til at slappe af, helt automatisk. Indånding påvirker det sympatiske nervesystem som sætter kroppen i beredskab og får pulsen og blodtrykket til at stige, som er godt godt at bruge når vi skal performe.

At træne sin bevidsthed, kræver ligesom alt andet træning, disciplin og ihærdighed, hvis man vil opnå et givende resultat. Og det kan til tider være ret udfordrende at praktisere mindfulness i hverdagen, da vi ret ofte, hvis ikke næsten konstant, bliver eksponeret for rigtig mange sanseindtryk i løbet af dagen, som vi ren tanke- og følelsesmæssigt, bevidst eller ubevidst skal forholde os til. Derfor

tilbyder jeg på alle mine kurser  1 x ugeligt interview til at understøtte praksissen.