Mit navn er Danni, født 1977 og bosiddende i København og er far til Isabella.

Efter flere personlige kriser og bl.a. en personlig konkurs med en virksomhed i 2008 med tilhørende PTSD, valgte jeg i februar 2009 at lave et radikalt skift i mit liv, ved at starte til den japanske kampkunst Aikido.

Jeg mærkede ret hurtigt hvilken healende effekt Aikido havde på min krop og mentale velvære, efter alt for mange år med stress.

I 2010 besluttede jeg mig for flytte 14 måneder til udlandet, hvor jeg boede og studerede Aikido og Meditation hos Aikido Sensei og Dharmalærer, Miles Kessler.

Under min ophold, som bestod af Aikido træning hver dag, samt studie af Buddhistisk og Integral (Ken Wilber) psykologi og filosofi lærte jeg at praktisere Vipassana meditation som udspringer fra den buddhistiske Theravada tradition.

Under mit 14 måneders ophold, deltog jeg på 2 x 10 dages meditation, silent retreats, ledet af Ven. Vivekananda fra Panditarama Lumbini International Vipassana Meditation Center i Nepal, hvor jeg lærte strukturen i Vipassana.

Efterfølgende har jeg årligt deltaget på flere længerevarende meditationsretreats, superviseret af Psykolog og meditationslærer, Uffe Damborg.


Efter min hjemkomst i 2011, brugte jeg ca. 5 år på at udpakke, forstå og integrere alle de nye indsigter som jeg havde opdaget og har ligesiden beskæftiget mig med personlig udvikling i mit eget liv.

I 2016 stiftede jeg foreningen Aikido Uden Grænser, som er dedikeret til at hjælpe mennesker med at øge Selvindsigt og integritet til at kunne opnå og realisere sine drømme og forbedre mulighederne for at leve et mere Bevidst, Selvstændigt og Meningsgivende liv. 

Gennem foreningsarbejdet, har jeg bl.a. lavet projekter på Røde Kors flygtningecentre, sprogskoler og alm. folkeskoler.

Jeg er uddannet

  • Mindfulness instruktør ved Dharma og Meditationslærer Miles Kessler, The Integral Dojo, Tel Aviv

  • Aikido Instruktør ved Aikido Sensei Miles Kessler The Integral Dojo, Tel Aviv

  • Heltetræner, (Krops- adfærds- dannelsesterapeaut) v. Helteskolen / Karim Maktabi.

  • Kognitiv Mentor fra Wattar gruppen kognitiv psykologcenter.

  • Psykosomatisk stresshåndtering / konflikthåndtering - Paul Linden, Kropsterapeaut Columbus Center for Movement Studies.

  • Integral Konflikhåndtering og Mediation - Diane Musho Hamilton, Mediator, facilitator og Zenpræst.

  • NLP Master Practitioner  - Mind Coach.

  • NLP Practitioner  - Mind Coach.

Danni Dojo.jpg