top of page

MINDFUL DIABETES

TEORI - PRAKSIS - SAMTALERUM

8 UGERS Online MEDITATIONSKURSUS

Et kursus som er skræddersyet til forældre til børn med diabetes 1

D. 13 oktober 2021, fik min 11 årige datter, Isabella konstateret diabetes type 1.
På det tidspunkt anede jeg ikke noget om, hvad diabetes var for en størrelse? Men det skulle hurtigt vise sig at blive en
livsændring, som ikke blot skulle påvirke min skønne dejlige datter, men i særdeleshed også påvirke mig som forældre.

At have et barn med diabetes 1, kræver enormt meget kapacitet som forældre. Mange vil sikkert beskrive det som et ekstra fuldtidsarbejde, pga. alle de mange forskellige valg som skal foretages i løbet af en dag, samt den tilhørende administration og udregning af kulhydrater. ingen dage er ens, da blodsukkeret bliver påvirket af utrolige mange forskellige faktorer som har en direkte påvirkning på sit barns velbefindende. Mad, sport og bevægelse, temperatur, sygdom, menstruation, stress mm. 

Men den største udfordring af alle, er nok søvnmangel. At blive vækket af alarmer, flere gange midt om natten, hvor man enten skal stå op og give insulin eller mælk, rugbrød eller juice er utrolig ressourcekrævende og afføder en masse bekymringer og stress.

Jeg har derfor valgt at udvikle et målrettet 8 ugers mindfulnessforløb som skal hjælpe unge og forældre til børn med diabetes 1, til at få mere ro og overskud og ikke mindst mere livskvalitet, i en stresset hverdag.

  • Jeg ved hvordan det føles og hvilket pres der er forbundet med at være forældre til børn med diabetes.

  • Jeg kender til teorien og praksissen som kan hjælpe.

  • Jeg har afprøvet teorien gennem praksis.

  • Jeg kan omsætte teorien til praksis gennem pædagogisk og let forståelig undervisning, så resultater skabes.

AIKIDO UDEN GRÆNSER

CVR: 37511226

Anker 1
bottom of page